Nowotwory i zmiany nowotworowopodobne wywodzace sie z tkanek szkieletotworczych


Kostniak (osteoma)

42-letni pacjent z obecnoscia symetrycznych oblych, wypuklych, bezowobialych zmian wysterczajacych do swiatla jamy ustnej. Dluga os zmian przebiega rownolegle do osi zuchwy. Badania radiologiczne uwidocznily na zdjeciu przedniobocznym jeszcze dodatkowe policykliczne guzy wywodzace sie z powierzchni zuchwy. Na podstawie calosci obrazu klinicznego rozpoznano zespol Gardnera. Wykonano resekcje. Na przekroju preparatu operacyjnego widoczna gabczasta struktura kostna. Preparat operacyjny po dekalcyfikacji. Skrawek prafinowy. Barwienie H&E. Mikroskop swietlny oraz polaryzacyjny.

Kostniak zarodkowy (osteoblastoma)

U 23-letniego pacjenta radiologicznie stwierdzono dobrze odgraniczona, osteolityczna zmiane w przedniej czesci zuchwy. W utkaniu zmiany zaznaczone delikatne kostnienie. Calosc zmiany otoczona ostro odgraniczona struktura kostna. Na trojwymiarowej rekonstrukcji TK widoczne dodatkowo nieregularne, odczynowe zmiany w obrebie okostnej oraz ubytki w uzebieniu. Wykonano resekcje zmiany. W preparacie operacyjnym stwierdzono obecnosc dobrze ograniczonego, litego, bezowoczerwonego guza. Zmiana jest otoczona pogrubiala, reaktywna koscia. Preparat operacyjny po dekalcyfikacji. Skrawek parafinowy. Barwienie H&E.

Miesak kostny (osteosarcoma)

U 50-cio letniego mezczyzny stwierdzono klinicznie patologiczny rozrost znieksztalcajacy dziaslo, szczeke oraz podniebienie twarde. Zmiana na powierzchni obrzmiala, nieregularna, ogniskowo z drobnymi owrzodzeniami. Radiologicznie oraz w trojwymiarowej rekonstrukcji TK stwierdzono patologiczne utkanie w obrebie szczeki, niszczace przylegle zeby oraz powodujace uwypuklenie podniebienia twardego. Ponadto patologiczne masy uwypuklaja sie do zatoki szczekowej. Patologiczne masy wykazuja delikatna mineralizacje. Material operacyjny. Skrawek parafinowy. Barwienie H&E.

Wyrosl kostna (exostosis, osteochondroma)

U 61-letniej kobiety stwierdzono obecnosc bardzo powoli rosnacej, wypuklej zmiany znajdujacej sie u podstawy zuchwy. Trojwymiarowa rekonstrukcja TK wykazala obecnosc malego, polipowatego guzka o dobrze zaznaczonych granicach. Na przekroju preparatu operacyjnego stwierdzono grzybiasto wyrastajaca zmiane, pokryta na powierzchni dobrze wyksztalcona czapeczka chrzestna. Pod nia dobrze wysztalcona struktura kostna z obecnoscia zoltego szpiku kostnego. Material operacyjny po dekalcyfikacji. Skrawek parafinowy. Barwienie H&E.

Chrzestniak (chondroma)

U 25-cio letniej pacjentki stwierdzono patologiczne uwypuklenie w obrebie policzka. Skora pokrywajaca to uwypuklenie bez zmian. W badaniu TK stwierdzono patologiczne rozrzedzenie w obrebie kosci jarzmowej z obecnoscia drobnych, ogniskowych nawapnien. Operacyjnie w tym umiejscowieniu stwierdzono obecnosc lobularnych, bezowoszarych mas o zwirkowatej strukturze. Zwraca uwage ostre odgraniczenie zmiany. Material operacyjny po krotkotrwalej dekalcyfikacji. Skrawek parafinowy. Barwienie H&E.

Guz olbrzymiokomorkowy (giant cell tumor, osteoclastoma)

U 65-letniego mezczyzny stwierdzono obecnosc ekspansynie wzrastajacego guza zuchwy , ktory wywolal obrzmienie dziasla, drobne owrzodzenie oraz przemieszczenie zebow. Radiologicznie stwierdzono ekspansywna, lityczna, dobrze odgraniczona zmiane, ktora wywolala erozje czesci wewnetrznej blaszki korowej kosci. Zmiane usunieto w calosci. Preparat operacyjny, Skrawki parafinowe. Barwienie H&E.

Szpiczak mnogi (myelosis multiplex/plasmacytoma)

U 53-letniego mezczyzny stwierdzono obecnosc szybko wzrastajacej patologicznej masy na dnie jamy ustnej. Na jezyku wystepowaly zoltawe, przypominajace wosk ogniska. Radiologicznie stwierdzono patologiczne, mnogie, drobne, lityczne ogniska w obrebie kosci pokrywy czaszki a takze w obrebie zuchwy. Pobrane fragmenty tkankowe byly barwy szaroczerwonej, o obnizonej konsystencji. Material biopsyjny. Skrawki prafinowe. Barwienie H&E.

Przerzut raka do kosci (metastasis carcinomatosa ad ossis)

Pacjent 75 lat z rozlegla zmiana osteolityczna w obrebie zuchwy. W wywiadzie rak jasnokomorkowy nerki leczony operacyjnie kilka lat wczesniej. Material operacyjny po dekalcyfikacji. Skrawek parafinowy. Barwienie H&E. Mikroskopowo naciek nowotworowy wywolujacy destrukcje struktury kostnej. Utkanie nowotworu czesciowo adeoidne, ogniskowo sarkomatoidne.

Ziarniniak naprawczy olbrzymiokomorkowy (giant cell granuloma reparativum)

23-letnia pacjentka z guzowata zmiana w tylnej czesci zuchwy. Radiologicznie zmiana lityczna, dobrze odgraniczona, otoczona cienka warstewka reaktywnej tkanki kostnej. W badaniu TK (okno kostne) stwierdzono obecnosc duzej ale policyklicznej zmiany otoczonej cienka blaszka kostna o zachowanej ciaglosci. Zeby ulegly przemieszczeniu, bez erozji. Material operacyjny na przekroju uwidocznil obecnosc bezowozoltego guza otoczonego cienkim marginesem kostnym. Pobrano wycinki do badania mikroskopowego. Skrawki parafinowe. Barwienie H&E.

Dysplazja kosci wloknista (dysplasia fibrosa)

16-to letni pacjent u ktorego stwierdzono obecnosc mnogich deformacji w obrebie kosci twarzoczaszki. Zmiany w obrebie kosci czolowej oraz jarzmowej doprowadzily do deformacji oczodolu. Ponadto w obrebie zuchwy oraz szczece stwierdzono obecnosc homogenych, ekspansywnych zmian o gestosci matowego szkla. Wypuklajace sie zmiany otoczone sa cienka blaszka kostna. Widoczne ubytki w uzebieniu. W preparacie operacyjnym bezowozolte patologiczne masy wywolaly rozdecie kosci szczeki, ubytki oraz przemieszczenia zebow. Material operacyjny. Skrawki parafinowe. Barwienie H&E. Material operacyjny. Mikroskop swietlny oraz polaryzacyjny.

Wlokniak kostniejacy; Central (cemento-) ossifying fibroma

U 35-letniej pacjentki badaniem radiologicznym uwidoczniono dobrze odgraniczony guzek w obrebie lewej czesci zuchwy. Zmiana pojedyncza, o charakterze przejasnienia, bez zwiazku z otaczajacymi zebami. Okresowo wystepowalo w tej okolicy obrzmienie twarzy. Material operacyjny. Skrawek parafinowy, barwienie H&E.

Obwodowy wlokniak kostniejacy; Peripheral (cemento-) ossifying fibroma

42-letni pacjent z wypukla twarda zmiana na szczycie wyrostka zebodolowego. Zmiana niebolesna, dobrze zespolona z podlozem. Zmiane usunieto operacyjnie. Skrawki parafinowe barwione. H&E. Histologicznie widoczny rozplem wrzecionowatych komorek typu fibroblastow. Oniskowo widoczne zlogi osteoidu, beleczki kostne oraz zlogi cementu.

Przyszczytowa dysplazja cementowo-kostna (Periapical cemento-osseous dysplasia)

45-letnia pacjentka u ktorej, w wykonanym z innego powodu zdjeciu panoramicznym, dodatkowo wykryto przejasnienia wokol siekaczy zuchwy. Na zdjeciu widoczne przejasnienia wokol zywych zebow. Zmiana bezobjawowa. Material biopsyjny. Skrawki parafinowe. Barwienie H&E. Mikroskopowo uwidoczniono nieotorebkowana zmiane otoczona przyleglymi strukturami kostnymi. Zaznaczona proliferacja wrzecionowatych komorek otaczjacych bezkomorkowy cement oraz utkanie kostne o splotowatym, nieuporzadkowanym przebiegu peczkow wlokien kolagenowych.