Zaburzenie wzrostu i roznicowania komorek i tkanek


Agenezja. Aplazja. Hypoplazja. Przerost. Rozrost. Hamartoma. Heterotopie. Metaplazja. Dysplazja. Atypia. Nowotworzenie.